Všetička, F. „Výstavba staročeské básně »Jižť Veselé vzdávám« ”. Bohemistyka, nr 2, kwiecień 2021, s. 182–188, doi:10.14746/bo.2021.2.3.