Zelenková, A. „Literatura Mezi Filologií a Historií”. Bohemistyka, nr 2, kwiecień 2021, s. 263–265, doi:10.14746/bo.2021.2.9.