.., .. „Ewa Siatkowska (18.07.1930–27.12.2020)”. Bohemistyka, nr 2, kwiecień 2021, s. 141, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/28356.