BALOWSKI, M. „Najnowsza Bibliografia Frazeologiczna ”. Bohemistyka, nr 3, wrzesień 2021, s. 427-9, doi:10.14746/bo.2021.3.13.