HEBAL-JEZIERSKA , M. „Terminologia Lingwistyki Korpusowej W języku Czeskim, Polskim I słowackim – Wybrane Problemy ”. Bohemistyka, nr 4, listopad 2021, s. 569-88, doi:10.14746/bo.2021.4.8.