Svobodová, J. „Utváření české národní Identity Do 19. Století. Literaturou a V literatuře, školou a Ve škole”. Bohemistyka, nr 1, marzec 2022, s. 138-40, doi:10.14746/bo.2022.1.9.