Pressto.

BOHEMISTYKA

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2017) „Wydobyć z siebie to, co po ludzku najcenniejsze” – przypadek Oto Mádra (1968–1989) Abstrakt  PDF
Joanna Brodniewicz
 
Nr 1 (2017) Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice Abstrakt  PDF
Adrian Pilarski
 
Nr 4 (2017) Expressional accentuations in quotes as applied in Czech scientific and theoretical texts Abstrakt  PDF (English)
Martin Schacherl
 
Nr 1 (2018) Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině Abstrakt  PDF (Čeština)
Marek Lollok
 
Nr 1 (2019) Main trends of the current research of Czech paremiology Abstrakt  PDF (English)
Olesya S. Sergienko
 
Nr 2 (2019) Burza we frazeologii czeskiej Abstrakt  PDF
Grażyna Balowska
 
Nr 1 (2019) Nikolai Leskov in the aspect of translation: language game and phraseology Abstrakt  PDF (English)
Elena Seliverstova
 
Nr 1 (2019) To the question of the Russian–Czech–Slovak–Bulgarian–English paremiological core Abstrakt  PDF (English)
Marina Yu. Kotova
 
Nr 4 (2018) Jára Cimrman, geniusz urojony? Kilka uwag o najwybitniejszym Czechu i czeskiej tożsamości narodowej Abstrakt  PDF
Piotr Gierowski
 
Nr 3 (2018) Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině Abstrakt  PDF (Čeština)
Antoni Ludwicki, Svatava Škodová
 
Nr 4 (2017) Czesko-łużyckie kontakty językowe od X/XI do XXI wieku Abstrakt  PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
 
Nr 1 (2019) Fragmentary Russian-Czech-English lacunarity of the lexeme Tower on the material of dictionaries Abstrakt  PDF (English)
Alesia I. Frantceva
 
Nr 1 (2019) Ethnic stereotypes in Polish and Czech proverbs Abstrakt  PDF (English)
Olga V. Raina, Alena S. Shestakova - Stuk
 
Nr 2 (2019) Features of the text field of the First Psalm of Psalter in Czech and Polish tradition Abstrakt  PDF (English)
Tatiana Anikina, Lidia Grigorieva
 
Nr 2 (2019) Intensification Functions of Phrasemes with the Base Words čert ‘devil’, král ‘king’, and drak ‘dragon’ Abstrakt  PDF (English)
Michaela Křivancová
 
Nr 1 (2018) Jak je český národ charakterizován v kinematografii (Glosa s využitým etnonymickým názvoslovím) Abstrakt  PDF (Čeština)
Lubomír Hampl
 
Nr 1 (2018) Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině Abstrakt  PDF (Čeština)
Andrej Artemov
 
Nr 2 (2017) Jedem do Čechách: k nahrazování jmenných koncovek genitivu lokálem Abstrakt  PDF (Čeština)
Milan HRDLIČKA
 
Nr 2 (2017) Szkice z dialektologii języka czeskiego 3. Czeska dialektologia od połowy XX w. i jej aktualne zadania Abstrakt  PDF
Irena BOGOCZOVÁ
 
Nr 2 (2018) Neviditelná krajina v Nezvalově poezii 20. let Abstrakt  PDF (Čeština)
Žoržeta Čolakova
 
Nr 1 (2019) Polská přísloví ve sbírce Václava Flajšhanse Česká přísloví Abstrakt  PDF (Čeština)
Valerij M. Mokienko
 
Nr 2 (2017) Hovorové spisovné projevy v mluvených médiích Abstrakt  PDF (Čeština)
Josef ŠTÌPÁN
 
Nr 2 (2019) Percepce výslovnostních chyb učiteli českého jazyka Abstrakt  PDF (Čeština)
Jana Vlčková-Mejvaldová, Stanislav Štěpáník
 
Nr 3 (2018) Grafia czeska i polska – starsze etapy rozwoju Abstrakt  PDF
Elżbieta Szczepańska
 
Nr 2 (2019) Dyskurs w komentarzach politycznych polskich i czeskich dyskusji w Internecie na przykładzie problemu migracji Abstrakt  PDF
Ivana Dobrotová
 
1 - 25 z 34 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo