Pressto.

Bohemistyka

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. dr hab. Mieczysław BALOWSKI, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska

Sekretarz Redakcji

 1. dr Grażyna BALOWSKA, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska

Redaktor tematyczny (językoznawstwo)

 1. prof. PhDr. Marie KRČMOVÁ, Masarykova univerzita, Brno, Czechy

Redaktor tematyczny (literaturoznawstwo)

 1. prof. PhDr. Dobrava MOLDANOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czechy

Redaktor językowy (język czeski)

 1. dr Marcela LHOTSKÁ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor językowy (język angielski)

 1. dr Rachael SUMNER, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polska

Rada naukowa

 1. Neil BERMEL, University of Sheffield, Sheffield, Wydział Filologiczny, Wielka Brytania
 2. Elżbieta SZCZEPAŃSKA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Filologiczny, Polska
 3. Jiří SVOBODA, Ostravská univerzita, Ostrava, Wydział Filozoficzny, Czechy
 4. Hana SODEYFI, Universität Wien, Wien, Wydział Filologiczny, Austria
 5. Galina NIESZCZIMIENKO, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja
 6. Walery MOKIJENKO, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Wydział Filologiczny, Rosja
 7. Jan KOŘENSKÝ, Univerzita Palackého, Olomouc, Wydział Filozoficzny, Czechy
 8. Margerita MLADENOWA, Uniwersytet im. św. Klimenta Ohrydzkiego, Sofia, Wydział Filologiczny, Bułgaria
 9. Marie KRČMOVÁ, Masarykova univerzita, Brno, Wydział Filozoficzny, Czechy
 10. Jaroslav HUBÁČEK, Ostravská univerzita, Ostrava, Wydział Filozoficzny, Czechy
 11. Milan HRDLIČKA, Univerzita Karlova, Praha, Wydział Filozoficzny, Czechy
 12. Anna GAWARECKA, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Filologii Polskie i Klasycznej, Poznań, Polska
 13. Marie ČECHOVÁ, Univerzita Karlova, Praha, Wydział Filozoficzny, Czechy
 14. Svatava URBANOVÁ, Ostravská univerzita, Ostrava, Wydział Filozoficzny, Czechy


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo