Pressto.

Bohemistyka

Bohemistyka

Baner
Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonani, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak trudnych warunków doby obecnej, do wydawania nowego pisma slawistycznego, jestem przekonany, że działam zgodnie z życzeniami zainteresowanych. Tym nowym czasopismem jest "Bohemistyka", wydawana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisję Slawistyczną PAN Oddział w Poznaniu i Wydawnictwo PRO. Stawiając sobie jako jeden z punktów programu zbliżenie pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami bohemistycznymi, czasopismo to będzie zawierać – obok działu naukowego – dział recenzji i dział sprawozdawczy.

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

2500

Nr 4 (2018)

Spis treści

ARTYKUŁY I STUDIA

Czy Czesi są narodem tchórzy? Josefa Škvoreckiego dyskusja z tradycją heroiczną PDF
Anna Gawarecka 327-350
Odbiorca ma znaczenie, czyli jak snuć opowieść o historii powojennej Czechosłowacji PDF
Joanna Czaplińska 350-360
Jára Cimrman, geniusz urojony? Kilka uwag o najwybitniejszym Czechu i czeskiej tożsamości narodowej PDF
Piotr Gierowski 361-378
Transgresja jako klucz do odczytania literackiego dialogu Egona Bondy'ego i Honzy Krejcarovej PDF
Justyna Kijanka 378-395
U otevřeného okna PDF (Czech)
Ivo HARÁK 395-412
Jakub Niemojewski i jego biografia Jana Husa, czyli o przekształcaniu się tekstu polemicznego w historiograficzny PDF
Michał Hanczakowski 412-426

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Literární krajiny Martina Tomáška PDF (Czech)
Lukás Prùsa 427-430

KRONIKA

Jubileusz Profesor Joanny Goszczyńskiej PDF
Aleksandra Pająk 431-435
Jedinečné a nadčasové dílo Vladimíra Holana v Německu PDF (Czech)
Lukás Prùsa 435-438


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo