Pressto.

Bohemistyka

Nr 3 (2018)

Spis treści

ARTYKUŁY I STUDIA

Kodifikovaná plurálová shoda neuter v nominativu a akuzativu: mizející realita? PDF (Czech)
Pavel Sojka 205-218
Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině PDF (Czech)
Antoni Ludwicki, Svatava Škodová 220-246
Prostřeno, czyli nakryto do stołu. O programach kulinarnych w czeskich mediach PDF
Roman Sliwka 247-258
„Kto znał – niech wspomni” o prywatnych nekrologach rocznicowych w czeskiej, słowackiej i polskiej prasie PDF
Gabriela Olchowa 259-274
Obcy czy inni? Czesi w Zelowie PDF
Grażyna Balowska 275-288
Grafia czeska i polska – starsze etapy rozwoju PDF
Elżbieta Szczepańska 289-302

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Sémantické aspekty verba a valencie PDF (Czech)
Jindøiška Svobodová 303-304
Úvahy a shrnutí myšlenek jazykovědce S.K. Šaumjana PDF (Czech)
Lubomír Hampl 305-309
Nová běloruská učebnice českých reálií PDF (Czech)
Jiøí Hasil 310-313

KRONIKA

Wybitni czescy językoznawcy: Jan Gebauer PDF
Elżbieta Szczepańska 314-316
»Od apologii do odrzucenia – warianty pojmowania kulturowych upojeń«. Międzynarodowa konferencja naukową »Sztuczne raje: upojenia kulturą – upojenia w kulturze. Przypadek słowiański«, Poznań 6–7 czerwca 2017 r. PDF
Joanna Brodniewicz 317-322


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo