Pressto.

Bohemistyka

Nr 1 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY I STUDIA

Travels of Karel Čapek. On the Role of the Imaginative Variation in the Letters from Various Parts of Europe PDF
Anna Maria Skibska 5-21
Demiurgiczne wymiary rzeczywistości. Na marginesie powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa. PDF
Kamila Woźniak 22-38
Bezručův »Kovkop« PDF
František Všetička 39-45
Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice PDF
Adrian Pilarski 46-58
„Wydobyć z siebie to, co po ludzku najcenniejsze” – przypadek Oto Mádra (1968–1989) PDF
Joanna Brodniewicz 59-73

ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Šel do světa na zkušenou PDF (Czech)
Milan Hrdlička 75-78

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Nowy słownik terminów literackich dla bohemistów PDF
Agnieszka Kołodziej 79-82
Meditace a modlitba v literatuře raného novověku z pera Jana Malury PDF (Czech)
Lukáš Průša 82-87
Polskie sztuki teatralne w interpretacji czeskiego reżysera PDF
Ewa Ciszewska 87-89

KRONIKA

Vzpomínka na profesora Edvarda Lotka PDF (Czech)
Darina Hradilová 90-91
XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne, Kraków 21–23 września 2016 r. PDF
Agnieszka Kołodziej 91-97


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo