Pressto.

Nagłowek strony

Redakcja

Rada naukowa

prof. dr hab. Ilona Czamańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

Kazimierz Dopierała, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Polska

Agop Garabedyan, Instytut Bałkanistyki w Sofii, Bułgaria

prof. Jerzy Hauziński, Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Filologiczno-Historyczny, Polska

prof. Kazimierz Ilski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej, Polska

prof. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

prof. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Polska

prof. dr hab. Witold Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

prof. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo