Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Cel: wymiana i upowszechnianie wiedzy na temat historii i współczesności państw oraz ludów Półwyspu Bałkańskiego. Podejmowane problemy badawcze z zakresu antropologii kulturowej, archeologii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, politologii. Częstotliwość ukazywania: rocznik (nowe numery czasopisma ukazują się w pierwszych miesiącach kolejnego roku)

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły. Ius Valachicum

Począwszy od tomu 23, w „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” jest zamieszczona rubryka IUS VALACHICUM.

Składają się na nią artykuły przygotowywane w ramach projektu  pt Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej Migracje – siedziby – dziedzictwo kulturowe (Grant NPRH, 0604/NPRH3/H12/82/2014)

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Omówienia

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Materiały do publikacji są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (double blind peer review). W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, bądź jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może być opublikowany w obecnej formie (bez poprawek), opublikowany po wprowadzeniu zmian, bądź nie może być opublikowany w Balcanica Posnaniensia.

Formularz reecenzji

 

Polityka Open Access

Balcanica Posnaniensia. Acta et studia is an open-access journal, published under the CC-BY-NC 4.0 license (details available here: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
It offers unlimited access to all its content all over the Internet, immediately upon first publication (no embargo period). For articles published in Balcanica Posnaniensia. Acta et studia there are neither article submission charges nor article processing charges whatsoever. Publication in Balcanica Posnaniensia. Acta et studia is entirely free.

 

Recenzenci

Recenzenci, tom XXV, 2018

Nikica Barić, Uniwersytet w Zagrzebiu

Magdalena Bogusławska, Uniwersytet Warszawski

Tadeusz Czekalski, Uniwersytet Jagielloński

Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski

Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski  

Maciej Forycki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Danuta Gibas-Krzak, Uniwersytet Opolski

Ryszard Grzesik, Polska Akademia Nauk

Magdalena Koch, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Uniwersytet Jagielloński

Anna Kotłowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Marzanna Kuczyńska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Lilla Moroz-Grzelak, Polska Akademia Nauk

Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Raimonda Ragauskiene, Litewski Instytut Historyczny (Wilno)

Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Gabija Saurokaite, Litewski Instytut Historyczny (Wilno)

Jolanta Sujecka, Uniwersytet Warszawski

 

Recenzenci, tom XXIV, 2017

dr hab. Nikica Barić, Uniwersytet w Zagrzebiu

prof. dr hab. Zbigniew Darasz, Uniwersytet Warszawski

prof. Krassimira Daskalova, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia

prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Ewa Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Polska Akademia Nauk, Poznań

prof. Loukianos Hassiotis, Uniwersytet Arystotelesa, Saloniki

prof. dr hab. Jerzy Hauziński, Akademia Pomorska, Słupsk

prof. dr hab. Grzegorz Jawor, Uniwersytet im. M. Skłodowskiej-Curie, Lublin

dr hab. Agnieszka Kastory, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Magdalena Koch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Ewa Kocój, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Anna Kotłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Andrzej Krzak, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa

prof. Nikos Marantzidis, Uniwersytet Macedonii, Saloniki

prof. dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, Polska Akademia Nauk, Warszawa

prof. Eleonora Naxidou, Tracki Uniwersytet im. Demokryta, Komotini

dr hab. Patrycjusz Pająk, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Izabela Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Jolanta Sujecka, Uniwersytet Warszawski

prof.. dr hab. Witold Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Piotr Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Recenzenci, tom XXIII, 2016

dr hab. Tadeusz Czekalski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ryszard Grzesik, Polska Akademia Nauk, Poznań

dr Jerzy Hatłas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Ewa Kocój, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Anna Kotłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Miloš Luković, Serbska Akademia Nauk i Sztuk, Belgrad

prof. dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, Polska Akademia Nauk, Warszawa

prof. dr hab. Bożena Muszkalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Krzysztof Nowak, Uniwersytet Śląski, Katowice

prof. dr hab. Zbigniew Przerembski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

prof. dr hab. Stanisław Sroka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dra hab. Jolanta Sujecka, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Lilia Zabolotnaia, Mołdawska Akademia Nauk, Kiszyniów

 

Recenzenci, tom XXII, 2015
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. Tadeusz Czekalski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, Polska Akademia Nauk, Warszawa
prof. dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
dr hab. Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. Jolanta Sujecka, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. Dariusz Wybranowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
dr hab. Lilla Zabolotnaia, Mołdawska Akademia Nauk, Kiszyniów
prof. dr hab. Bogusław Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 

Recenzenci, tom XXI, 2014

dr hab. Tadeusz Czekalski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Maciej Czerwiński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań

prof. dr hab. Jarosław Dudek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

prof. dr hab. Maciej Franz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Dorota Gil, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Grzesik Akademia Nauk, Poznań

prof. dr hab. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Ewa Kocój, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

dr hab. Miloš Luković, Serbska Akademia Nauk, Belgrad

prof. dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, Polska Akademia Nauk, Warszawa

prof. dr hab. Mirosław Nagielski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr hab. Jolanta Sujecka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 

Recenzenci, tom XX, 2013
prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Uniwersytet Wrocławki, Wrocław

prof. dr hab. Jerzy Hauziński, Akademia Pomorska, Słupsk

prof. dr hab. Artur Kijas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Zasady etyki

ZABEZPIECZENIE
PRZED GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP 

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship"; ("honorary authorship"), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor zgłaszający tekst do publikacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu tekstu i zadeklarowania, że tekst nie narusza praw osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność za podane informacje, dotyczące powyższych kwestii ponosi autor/autorzy zgłaszający manuskrypt do publikacji.
W przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń zaistnienia nierzetelności naukowej lub  nieetycznych zachowań, Redakcja stara się je wyjaśnić z udziałem zainteresowanych stron. W razie niesatysfakcjonujących wyjaśnień lub braku woli współpracy w eliminacji niepożądanych praktyk, Redakcja może odrzucić złożony do druku manuskrypt lub wycofać już opublikowany artykuł.

OBOWIĄZKI REDAKCJI I RECENZENTÓW

Przyjmując zgłoszenie, redakcja zobowiązuje się: decydować i zawiadamiać o publikacji w odpowiednim czasie; stosować się do zasad i norm Fair Play, przestrzegać zasad poufności; pomagać autorom i recenzentom.

Podejmując się recenzowania artykułu, recenzenci zobowiązują się: jednoznacznie wspierać decyzje edytorskie; respektować terminowość; zachować tajność procedury powstawania recenzji; zachować obiektywność; informować o konfliktach interesów.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Zgłaszając artykuł, autor zobowiązuje się: stosować się do zasad i norm Fair Play, unikać plagiatu i tym podobnych praktyk, unikać wielokrotnych i równoległych zgłoszeń,  informować o potencjalnych konfliktach interesów, zgłaszać artykuł w odpowiednim języku i formie, być w stałym kontakcie z redakcją do czasu aż praca zostanie jednoznacznie przyjęta lub odrzucona.     Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo