[1]
Pentek, Z. 2018. Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia nr XXIII]. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 24, (Feb. 2018), 245–248. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.15.