[1]
Pentek, Z. 2019. Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, translated by Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Łódź-Kraków 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 226+2, il. [series Byzantina Lodziensia XXXVI]. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 25, (Feb. 2019), 325–327. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.22.