[1]
Hołasek, A.R. 2019. Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX]. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 25, (Feb. 2019), 351–357. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.20.