[1]
Czekalski, T. 2019. Stanisław Cieślak SJ, Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë të Provincës së Venecies në Krakov, tłum. Leonard Zissi, (Ndre Mjeda i inni jezuici z prowincji weneckiej w Krakowie), Tirana 2018, pp. 192. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 25, (Feb. 2019), 329–332. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2018.25.18.