[1]
Krezel, P. 2012. Maciej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 291. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 19, (Jan. 2012), 322-324. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.26.