[1]
Pentek, Z. 2020. The Bulgarian State in 927-969. The Epoch of Tsar Peter I, edited by Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow. Translated by Lyubomira Genova, Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łódź-Kraków 2018, ss. XI+II nlb., 686+2 nlb., il., mapy, [w serii Byzantina Lodzensia XXXIV]. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 26, (Jan. 2020), 291-293. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.16.