[1]
Pentek, Z. 2019. Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 26, (Dec. 2019), 294-295. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.17.