[1]
Moroz-Grzelak, L. 2020. Bośnia i Hercegowina. Kultura, literatura, język, polityka, red. Anetta Buras-Marciniak, seria Bałkany XX/XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 303 . Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 26, (Jan. 2020), 296–299. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.18.