[1]
Sokulski, M. 2020. Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 27, (Dec. 2020), 251-262. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.20.