[1]
Paszkiewicz, J. 2016. Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, ss. 391. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 22, 2 (Mar. 2016), 220-223. DOI:https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.35.