[1]
Leszka, M.J. 2017. Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 23, (Jan. 2017), 203-206.