[1]
Czekalski, T. 2017. Instituti i Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, Fjalor enciklopedik i viktimave të terrorit komunist, red. Azem Qazimi i in., Tirana 2012–2016, t. 1–5. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia. 23, (Jan. 2017), 207-209.