(1)
Pentek, Z. Miasto Na skrzyżowaniu mórz I kontynentów. Wczesno- I średniobizantyński Konstantynopol Jako Miasto Portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia Nr XXIII]. BP 2018, 24, 245-248.