(1)
Pentek, Z. Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Maria Lekapene, Empress of the Bulgarians. Neither a Saint nor a Malefactress, Translated by Marek Majer, Artur Mękarski, Michał Zytka, Łódź-Kraków 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego I Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pp. 226+2, Il. [series Byzantina Lodziensia XXXVI]. BP 2019, 25, 325-327.