(1)
Hołasek, A. R. Jan Mikołaj Wolski, Kultura Monastyczna W późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, Pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, Vol. XXX]. BP 2019, 25, 351-357.