(1)
Sorescu Marinkovic, A. Ivana Pantelić, Uspon I Pad „prve drugarice“ Jugoslavije: Jovanka Broz I Srpska Javnost 1952-2013. [The Rise and Fall of Yugoslavia’s “First Female Comrade”: Jovanka Broz and the Serbian Public, 1952-2013]. Beograd: Službeni Glasnik, 2018, 337 Pp. bp 2019, 26, 300-302.