(1)
Krezel, P. Maciej Czerwiński, Semiotyka Dyskursu Historycznego. Chorwackie I Serbskie Syntezy dziejów Narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, Ss. 291. bp 2012, 19, 322-324.