(1)
Pentek, Z. Jacek Bonarek, Bizancjum W Dobie Bitwy Pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego W Polityce bizantyńskiej W XI Wieku, Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, Ss. 296, Mapy. bp 2012, 19, 324-326.