(1)
Pentek, Z. Ludwik Tuberon De Crieva, Pamiętniki O Czasach Moich. Tłumaczenie, wstęp I Przypisy Piotr Wróbel I Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, Ss. 441+1 Nlb. bp 2019, 26, 294-295.