(1)
Rekść, M. Sylwia Siedlecka, Złote Piachy, Wołowiec 2019, Ss. 288. bp 2020, 26, 303-306.