(1)
Sokulski, M. Paweł Wawryszuk, Stosunki Polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, T. 145), Ss. 328. bp 2020, 27, 251-262.