(1)
Wawryszuk, P. Odpowiedź Na Recenzję Mateusza Sokulskiego, dotyczącą książki Stosunki Polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2019 (seria Monografie, T. 145), Ss. 328. BP 2021, 28, 249-255.