(1)
Paszkiewicz, J. Asymetryczne Bałkany: działania Asymetryczne, Militarne I Polityka bezpieczeństwa Na Półwyspie Bałkańskim W XX I XXI Wieku: Materiały I Studia, Red. Danuta Gibas-Krzak, Wydawnictwo Im. Stanisława Podobińskiego Akademii Im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, Ss. 391. bp 2016, 22, 220-223.