(1)
Leszka, M. J. Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy W Krajobrazie Politycznym I Kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Wrocław 2015, Ss. 520. bp 2017, 23, 203-206.