(1)
Czekalski, T. Instituti I Studimeve për Krimet Dhe Pasojat E Komunizmit, Fjalor Enciklopedik I Viktimave Të Terrorit Komunist, Red. Azem Qazimi I in., Tirana 2012–2016, T. 1–5. bp 2017, 23, 207-209.