Pentek, Z. (2018). Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów. Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe. Redakcja Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Wydawnictwo Lodziensia nr XXIII]. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 24, 245–248. https://doi.org/10.14746/bp.2017.24.15