Krezel, P. (2012). Maciej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 291. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 19, 322-324. https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.26