Pentek, Z. (2012). Jacek Bonarek, Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI wieku, Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2011, ss. 296, mapy. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 19, 324-326. https://doi.org/10.14746/bp.2012.19.27