Pentek, Z. (2019). Ludwik Tuberon de Crieva, Pamiętniki o czasach moich. Tłumaczenie, wstęp i przypisy Piotr Wróbel i Jacek Bonarek, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2016, ss. 441+1 nlb. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 26, 294-295. https://doi.org/10.14746/bp.2019.26.17