Sokulski, M. (2020). Paweł Wawryszuk, Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 27, 251-262. https://doi.org/10.14746/bp.2020.27.20