Wawryszuk, P. (2021). Odpowiedź na recenzję Mateusza Sokulskiego, dotyczącą książki Stosunki polsko-jugosłowiańskie 1945–1971, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2019 (seria Monografie, t. 145), ss. 328. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 249–255. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.30