Sajkowski, W. (2021). XX Balcanicum conference. Materials (22–23 X 2021): I. Osmańska groza nad Europą. Z dziejów walk zbrojnych z Imperium Osmańskim II. W stulecie sojuszu polsko-rumuńskiego. Rumunia i księstwa rumuńskie w polityce europejskiej. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 231–247. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.29