Paszkiewicz, J. (2016). Asymetryczne Bałkany: działania asymetryczne, militarne i polityka bezpieczeństwa na Półwyspie Bałkańskim w XX i XXI wieku: materiały i studia, red. Danuta Gibas-Krzak, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, ss. 391. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 22(2), 220-223. https://doi.org/10.14746/bp.2015.22.35