Leszka, M. J. (2017). Aleksander Paroń, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2015, ss. 520. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 23, 203-206. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/6635