HOŁASEK, A. R. Jan Mikołaj Wolski, Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, pp. 225 [= Byzantina Lodziensia, vol. XXX]. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, [S. l.], v. 25, p. 351–357, 2019. DOI: 10.14746/bp.2018.25.20. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/16681. Acesso em: 5 jun. 2023.