CZEKALSKI, Tadeusz. Stanisław Cieślak SJ, Ndre Mjeda dhe jezuitët e tjerë të Provincës së Venecies në Krakov, tłum. Leonard Zissi, (Ndre Mjeda i inni jezuici z prowincji weneckiej w Krakowie), Tirana 2018, pp. 192. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, [S. l.], v. 25, p. 329–332, 2019. DOI: 10.14746/bp.2018.25.18. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/17509. Acesso em: 20 jul. 2024.