KREZEL, P. Maciej Czerwiński, Semiotyka dyskursu historycznego. Chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 291. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, v. 19, p. 322-324, 1 Jan. 2012.